1217 11:00 - 17:00

  • mardi 7 mai 2019
  • 11:00 - 17:00
  • Karibe Convention Center

Google I/O se yon gwo evenman ke konpani Google fè nan Silicon Valley. Chak ane, yo rasanble developè pou vinn dekouvri nouvo pwodwi ak lide ke kompani an ap travay sou yo. Google I/O Extended se yon opotinite pou developè toupatou patisipe nan experyans Google I/O a an dirèk de peyi pa yo. Pou premye fwa, Google Haiti ap pote Google I/O Extended an Ayiti. - Patisipan yo ap jwenn aksè a yon fòmasyon pou devlopè sou zouti Google ak yon hackathon kap fèt de twa jou avan evenman - Ou gen jiska 19 Avril pou enskri

Réserver Maintenant

PARTAGER CET ÉVENEMENT
A PROPOS DE L'AUTEUR

Banj Admin